Eko odpad

V dôsledku globálnej industrializácie a hospodárskeho rastu, nastala otázka, čo sa deje s výrobkami na konci ich životnosti. A práve z tohto dôvodu sme začali hľadať riešenie. Naša firma Recyklix, s.r.o. sa ujala tejto zodpovednosti a začala konať. Riešenie sme našli v recyklácii panelov, ktoré by inak v budúcnosti skončili ako odpad. Vytvorili sme komplexný program pre zber, recykláciu a následné zužitkovanie  vzniknutých druhotných surovín z fotovoltického priemyslu.

 

Recyklix, s.r.o je prvou spoločnosťou, ktorá realizuje recyklačný program pre poškodené a staré solárne moduly-panely.

Nakladanie s odpadom:

Recyklácia: Približne 90% (hmotnosti) každého fotovoltického modulu je možné recyklovať do nových výrobkov, vrátane nových solárnych modulov. Všetky recyklačné procesy sú vykonávané v súlade s medzinárodnými, bezpečnostnými predpismi pre nakladanie s odpadmi.

Nedopusťme, aby sa naša zem stala smetiskom.

 

Recyklácia fotovoltaických panelov.

Problém využitia použitých fotovoltaických modulov bude v Európe v ďalších rokoch narastať, keď sa budú vymieňať moduly, ktoré boli inštalované v období európskeho boomu PV inštalácií. Len v Nemecku sa v rokoch 2010 – 2012 inštalovalo celkovo viac než 21 GW fotovoltaických panelov. Keď vezmeme priemerný jednotkový výkon 250 W, vychádza to celkovo na 84 000 fotovoltaických modulov, ktoré bude o niekoľko rokov potrebné vymeniť.

Hlavné zložky po recyklácii panelov:

Hlavnou zložkou všetkých typov solárnych panelov je sklo, hliník, polyméry, silikón, meď a ďalšie kovy.

recyklacia solarny anelov
Solárne fotovoltaické panely recyklácia

Súčasnými technológiami je možné dosiahnuť približne 96-percentnú efektívnosť.

Ak sa má totiž energia zo slnka stať skutočne čistou energiou, bude nevyhnutné dosiahnuť, aby vyradené solárne panely nekončili ako odpad a ich komponenty bolo možné ďalej využiť v 100-percentnej.

materialy-recyklacia-panely
Recyklacia solárnych panelov zložky