+421908548551
info@recyklaciapanelov.sk

Recyklácia fotovoltaických panelov

Recyklácia fotovoltaických panelov.

Priemerná životnosť fotovoltických solárnych panelov je približne 25-30 rokov. S rýchlym rozvojom fotovoltaického priemyslu v EU sa inštalovalo veľké solárnych systémov. Po 25 rokoch solárne moduly postupne ukončujú svoj životný cyklus a je nutné ich recyklovať, aby sa nestali odpadom. Podľa štatistík do roku 2050 bude vyradených solárnych panelov desiatky niekoľko miliónov ton! 

Naša spoločnosť má prevádzkovú kapacitu linky 25 tisíc až 35 tisíc kusov spracovaných fotovoltaických panelov ročne, čo v hmotnostnom vyjadrení predstavuje zhruba 500 až 700 ton za rok.

Naša spoločnosť sa špecializuje na spracovanie fotovoltaických panely na báze kryštalického kremíka. Typický kryštalický kremíkový solárny panel je vyrobený z 65-75% skla, 10-15% hliníkového rámu, 10% plastu a 3-5% kremíka. Recyklačné zariadenie spoločnosti Recyklix, s.r.o. môže demontovať, triediť, spracovať a recyklovať 95% svojich materiálov.

Celosvetovo predstavujú fotovoltické solárne panely v súčasnosti asi 0,6 % produkovaného odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Táto hodnota sa však podľa očakávaní bude v najbližších rokoch prudko zvyšovať vzhľadom na postupnú potrebu obmieňania v súčasnosti prevádzkovaných fotovoltaických panelov s končiacou životnosťou.

Recyklácia fotovoltaických panelov proces:

Sklo:

sklo slarne panely

Ultra čisté solárne sklo s nízkym obsahom železa.

Počas recyklácie, je rozomleté na jemný prášok a opäť spracované do penového skla pre použitie v stavebnom priemysle.

Rám:

recyklovanie hliníku zo solárnych panelov

Rám, ako aj rohové diely, ktoré ich drží pohromade, sú vyrobené výhradne z 100% hliníka.

Tento kov sa izoluje pre drvenie pomocou elektromagnetických a mechanickej postupov, a potom môže byť priamo znovu použitá ako surový hliník v kovopriemysle.

Káble:

solarne kable recyklacia

Káble obsahujú medený vodič. Spôsoby získania medi z káblov sú dobre známe a sú používané v priemysle recyklácie po dlhú dobu. Najnovšie metódy a postupy sú využívané u našich recyklačných partnerov.

Plasty:

Tieto materiály sa používajú na rôzne komponenty panelu:
Izolácie z medených drôtov sú oddelené od medi a pridané do ostatných plastov z panela a tie idú do recyklačného procesu pre plasty.

 

V rámci Európskej únie, na správnu recykláciu elektrických zariadení a jeho financovania zo strany výrobcov a distribútorov, je upravená smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Posledná revízia smernice WEEE je v súčasnej dobe transpozícia, jednotlivých národných vlád, a teraz sa doplnili solárne panely ako normálny elektroodpad, ako je tomu u televízorov alebo počítačov na konci ich životného cyklu.

Až do teraz, solárne panely boli výnimku z tejto smernice, ale od roku 2016 každá krajina vo svojom programe odpadového hospodárstva musí doplniť solárne panely do svojich smerníc.

Recyklix, s.r.o.